Colias eurytheme

Orange Sulphur, melanoid female


Greenville County, SC USA